محلول تزریقی ضد درد Calmant Injection

Calmant Injection محلول تزریقی استریل جهت ایجاد بی دردی و آرام بخشی سریع در اسب می باشد. اثر تسکین دهنده و آرام بخش این دارو ناشی از تأثیر آن بر سیستم اعصاب مرکزی و بدون ایجاد خواب آلودگی در حیوان است. پس از تجویز، دارو به صورت یکنواخت در بدن توزیع شده و به سرعت به سیستم اعصاب مرکزی و مغز نفوذ می کند و به همین دلیل می توان از اثر بخشی دوز درمانی توصیه شده اطمینان حاصل نمود. اثر ضد درد این محصول تا 12 ساعت پس از تجویز ادامه می یابد. دفع دارو از راه ادرار و نیمه عمر دفع آن 1.5 ساعت است.
از این محلول می توان به عنوان داروی پیش بیهوشی و یا ضد درد پس از انجام جراحی، آرام بخشی حیوان در زمان معاینه، رادیوگرافی، اسکن، معاینات دندان، لوله گذاری معده، درمان زخم ها، معالجه سم و حمل و نقل استفاده کرد.

محصول پیش رو ساخت کمپانی Ranvet استرالیا بوده و در ویالهای 5 میلی لیتری ارائه می شود.