محلول تزریقی Foliphos

Foliphos تنها محلول حاوی سه فاکتور اصلی و مؤثر در خون سازی یعنی فسفر، اسید فولیک و شکل طولانی اثر ویتامین B12 است. این محصول با بهبود میزان تولید گلوبول های قرمز و افزایش ظرفیت حمل اکسیژن توسط آنها موجب افزایش استقامت و کاهش خستگی اسب های مسابقه می گردد. فسفر موجود در Foliphos قابلیت جذب زیادی دارد و جهت تولید ATP در عضلات حیوان مصرف می شود.
علاوه بر این، تجویز Foliphos موجب تحریک اشتهای حیوان شده و به هضم مواد نشاسته ای در معده اسب هایی که جیره ای غنی از غلات مصرف می کنند کمک فراوانی می کند.

محصول پیش رو ساخت کمپانی Ranvet استرالیا بوده و در ويالهای 100 ميلی ليتری ارائه می شود.