محلول موضعی Yellow Lotion

Yellow Lotion محصولی منحصر به فرد جهت درمان اولیه سوختگی ها، زین زدگی، کوفتگی ها، کشیدگی ها، سائیدگی ها، زخم های باز و بافت جوانه ای (گوشت اضافه) می باشد.
این محلول فعالیت ضد باکتریایی قوی دارد و با کم کردن ترشحات زخم و جلوگیری از ایجاد دلمه باعث تسریع ترمیم زخم و بهبود پوست محل آسیب دیده می گردد.

محصول پیش رو ساخت کمپانی Ranvet استرالیا بوده و در بطری های نیم ليتری ارائه می شود.