مکمل خوراکی Iron Plus

Iron plus مکمل خوراکی خوش طعم حاوی آهن و اسید فولیک است. این محصول آهن آلی را به صورت سیترات آمونیوم و با فراهمی زیستی و جذب زیاد فراهم می کند. Iron plus علاوه بر آهن مقدار قابل ملاحظه ای اسید فولیک را نیز تأمین می کند. آهن و اسید فولیک جهت تولید هموگلوبین و بهبود اکسیژن رسانی و همچنین خون سازی در جنین مادیان های آبستن ضروری هستند.

محصول پیش رو ساخت کمپانی Ranvet استرالیا بوده و در گالن های 5 ليتری ارائه می شود.