پرومکتین پلاس

توضیحات کلی

خمير پرومكتين پلاس يك ضد انگل خوراكی جهت مصرف در اسب می باشد. اين دارو با طيـف اثــر گستـرده ای كه
دارد بر كرم های پهن و كرم های گرد گوارشي، ريوي و پوستی اسب موثر است.
درمان منظم حيوان با اين دارو خطر بروز آرتريت (التهاب سرخرگی) و كوليك ناشـی از استرونژيلوس وولگاريس را
كاهش می دهد.

همچنين پرومكتين پلاس با نابود كردن لارو پوستي هابرونما و دراشيا (زخم تابستانه) و ميكروفــيلاريای اونكوسركا
(اونكوسركيازيس پوستي)، ضايعات پوستي حاصل از آلودگي به اين انگل ها را كنترل می كند.
پرومكتين پلاس دارويي بي خطر است و جهت استفاده در كره اسب ها، اسب هاي جوان، نــــــريان ها و همــچـــنين ماديان هاي آبستن مناسب مي باشد.

پرومکتین پلاس می بایست دور از نور و در دمای كمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

پرومکتین پلاس

این محصول ساخت كمپانی Jurox استراليا بوده در كارتن های حاوی 20 عدد سرنگ 32.4 گرمی ارائه می شود

ترکیبات

هر گرم از اين محصول حاوی تركيبات زير می باشد:

آبامكتين 3.7 ميلی گرم
پرازي كوانتل 46.2 ميلی گرم

پرومکتین پلاس

روش مصرف

حلقه موجود بر پيستون سرنگ را چرخانده و روي وزن مورد نظر قرار دهيد. سرنگ را از فضاي بين دندان هاي جلو
و عقب وارد دهان كرده و دارو را در ناحيه عقب زبان تخليه نماييد. جهت اطمينان از بلعيده شدن دارو، سر حــيوان
را چند ثانيه به سمت بالا نگه داريد.

پرومکتین پلاس

مقدار مصرف

سرنگ حاوي دارو به صورت مدرج است و قابليت تنظيم دارد. هردرجه ازسرنگ براي درمان 50 كيلو گرم وزن بدن
و يك سرنگ كامل براي درمان يك اسب 600 كيلو گرمي كافي مي باشد.
دارو بايد در تمام اسب ها به صورت منظم و تحت نظارت دامپزشك مصرف گردد. به منظور جلوگيري از آلــــــودگي
مجدد حيوان به انگل ها، درمان بايد هر 6-8 هفته يكبار تكرار شود.

پرومکتین پلاس

دانلود کاتالوگ