پروژسترون خوراکی Ovu-Mate

این محصول یک پروژسترون خوراکی مخصوص مادیان بوده و استفاده از آن در مادیان هایی که تخمدان های فعال دارند موجب متوقف شدن سیکل فحلی می شود و پس از قطع مصرف دارو، تخمدان ها مجددا فعال شده و فولیکول تخمدانی رشد کرده و تخمک گذاری صورت می پذیرد.

این محصول ساخت کمپانی Randlab استرالیا بوده و در بطری های 1 لیتری ارائه می گردد.