کیت تشخیص آنتی ژن ژیاردیاژیاردیا انگلی تک سلولی است که باعث عفونت روده ای در سگ ها و گربه ها می شود. حیوان در اثر بلع آب آلوده به کیست های ژیاردیا و یا تماس با مدفوع حاوی کیست انگل، آلوده می شود. علائم در توله ها و حیوانات جوان بیشتر از حیوانات مسن دیده می شود و می تواند ماهیتی حاد ، گذرا ، متناوب یا مزمن داشته باشد. علایم بیماری شامل اسهال نرم، کف آلود، چرب و با بوی شدید یا حاوی مقدار زیادی مخاط می باشد.