روتامکتین

خمير روتامکتین يك ضد انگل خوراكی جهت مصرف در اسب می باشد. اين دارو با طيـف اثــر گستـرده ای كه
دارد بر كرم های پهن و كرم های گرد گوارشي، ريوي و پوستی اسب موثر است.
درمان منظم حيوان با اين دارو خطر بروز آرتريت (التهاب سرخرگی) و كوليك ناشـی از استرونژيلوس وولگاريس را
كاهش می دهد.

همچنين روتامکتین با نابود كردن لارو پوستي هابرونما و دراشيا (زخم تابستانه) و ميكروفــيلاريای اونكوسركا
(اونكوسركيازيس پوستي)، ضايعات پوستي حاصل از آلودگي به اين انگل ها را كنترل می كند.
روتامکتین دارويي بي خطر است و جهت استفاده در كره اسب ها، اسب هاي جوان، نــــــريان ها و همــچـــنين ماديان هاي آبستن مناسب مي باشد.

روتامکتین می بایست دور از نور و در دمای كمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

این محصول ساخت كمپانی Randlab استراليا بوده در  سرنگ  6.42 گرمی ارائه می شود