کیت تشخیص آنتی ژن پاروو ویروس سگ

پاروویروس سگ (CPV) یک بیماری بسیار مسری است که موجب بروز اسهال خونی شده و می تواند باعث مرگ حیوان شود. پاروو ویروس چند ساعت پس ازظهور اولین علائم منجر به وخیم شدن وضعیت حیوان شده و در طی 72-48 ساعت به مرگ منتهی می شود. حتی سگ هایی که علیه این بیماری واکسینه شده اند هم ممکن است به آن مبتلا شوند.